Spelregels

We spelen volgens de aangepaste regels KNVB 2021. Aangevuld met de wijzigingen 2022. 

De belangrijkste punten voor de Stichting HZVC zijn:

 • De speelduur is 30 minuten per competitiewedstrijd. Voor wedstrijden om de HZVC-cup is de speelduur aangepast aan de beschikbare tijd in de sporthal.
 • Het eerstgenoemde team zorgt voor een assistent scheidsrechter die zich in de hoek bij zijn eigen doelman posteert. De aftrap is ook voor het eerstgenoemde team.
 • Wisselspelers nemen plaats op de spelersbank, de wissel zone is voor de spelersbank. Eerst de speler eruit, dan pas de nieuwe speler erin.
 • Indien een wedstrijd moet worden beslist d.m.v. strafschoppen, moeten eerst de teams gelijk worden gemaakt v.w.b. het aantal spelers dat nog speelgerechtigd is, dan worden er in eerste instantie door beide teams 5 strafschoppen genomen. Is de stand dan nog gelijk, dan gaan we verder tot iedereen een strafschop heeft genomen, daarna gaan we gewoon door met degenen die de eerste strafschop heeft genomen. Net zolang tot er een winnaar is.
 • Een gele kaart door de scheidsrechter getoond betekent dat de desbetreffende spelen een straftijd van 2 minuten heeft. Hij neemt plaats op de stoel naast de wedstrijdtafel. Een 2e gele kaart in dezelfde wedstrijd voor dezelfde speler betekent rood en de speler moet de zaal verlaten en zijn team speelt 5 minuten met een man minder. Het is mogelijk dat een speler een gele kaart krijgt voor een overtreding en het er niet mee eens is en heftig protesteert, hij krijgt dan zijn 2e gele kaart, dan speelt zijn team 2+5=7 minuten met een man minder. Indien het team dat een man meer heeft scoort mag het team in ondertal 1 speler aanvullen.
 • Bij een direct rode kaart moet de desbetreffende speler de zaal verlaten en hij is dan minimaal voor 1 wedstrijd uitgesloten. De speler mag een bezwaar indienen. Dit ter beoordeling van de tuchtcommissie. De contactpersoon van het team krijgt per mail binnen 1 week bericht wat de tuchtcommissie heeft besloten.
 • Indien de doelman de bal heeft weggeworpen of gespeeld, mag hij deze niet terugontvangen, op eigen speelhelft, voordat de bal is geraakt door een tegenstander. Dit op straffe van een indirecte vrije trap op de plaats waar de doelman de bal raakte, behalve als dit binnen zijn doelgebied is, dan word de indirecte vrije trap op de 6 meterlijn genomen.
 • Er wordt gespeeld met de ballen die door de St. HZVC beschikbaar zijn gesteld en ze worden na afloop van de wedstrijd aan de scheidsrechter gegeven.
 • Tenues dienen gelijk te zijn, het liefst voorzien van een rugnummer, dus ook de broekjes en de kousen. Het thuisteam doet reserveshirts aan indien de shirts gelijkenis vertonen met die van de tegenstander.
 • Indien een team tijdelijk of definitief minder dan drie spelers heeft moet de wedstrijd worden gestaakt.
 • Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen worden niet in behandeling genomen.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, de scheidsrechters zien hier op toe, en zonder is deelname uitgesloten.
 • Slidings waarbij een tegenstander in de buurt is, zijn niet toegestaan!
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.